Boomverzorging met behoud van bomen als uitgangspositie!

Boombeheer, boomverzorging en advies

Bomen worden bedreigd door concurrentie van andere bomen, bouw- of renovatieplannen rondom bomen, ziekten en aantastingen of simpelweg door de "noodzaak" van de mens. Voor deze bedreigingen zijn oplossingen nodig. Denk hierbij aan een boombeschermingsplan, groeiplaatsverbetering, het kappen of snoeien van naastliggende bomen tot aan het kappen van de desbetreffende boom.

Door eerst een onderzoek op te stellen van wat wil ik, wat heb ik en wat kan ik kunnen er maatregelen getroffen worden.

Wat wil ik is een startpunt. Wil ik de boom behouden of wil ik de boom verwijderd hebben? Heeft u advies nodig, schroom het niet dit te vragen.

Mogelijk dat er een boomcontrole of boomonderzoek nodig is. Boomeigenaren zijn namelijk verantwoordelijk voor schade aan derde. Is de boom veilig ja of nee? Deze vraag kan Van Duijnhoven Boomverzorging en Advies beantwoorden. Dit kan zijn door simpelweg een visuele controle uit te voeren, de groeiplaats ondergrond te bekijken en beoordelen tot aan het gebruik van meetinstrumenten bij de boom.

Als de vragen wat wil ik en wat heb ik beantwoord zijn dan kan er gekeken worden naar een oplossing. Wat kan ik?

Bovengrondse maatregelen De meest voor de hand liggende oplossingen rondom bomen worden vaak bovengronds gezien. Dit houdt in dat bomen of gesnoeid of verwijderd worden. Het snoeien van bomen kan, afhankelijk van soort en functie, op verschillende manieren gebeuren. Ook het vellen van bomen kan op verschillende manieren, afhankelijk van het object, de locatie en ruimte; handmatig (klimmend afbreken), met een hoogwerker, met een verrijker, met een telekraan ect. Allen uit te voeren door Van Duijnhoven Boomverzorging en Advies

Maatregelen groeiplaats Bomen zijn, meer dan wij weten, afhankelijk van de groeiplaats. De groeiplaats is voor een boom belangrijk om de volgende redenen:

 • Vochtopname, de bodem moet niet te nat zijn en niet te droog!
 • Voedingstoffen, bij een goede bodem heeft de boom voldoende voedingstoffen ter beschikking
 • Zuurstofhuishouding, de wortels van de boom moeten kunnen ademen, dit wordt bijvoorbeeld bij een verdichte grond erg moeilijk
 • Doorwortelbare ruimte, een boom afhankelijk van de soort en omvang heeft een bepaald aantal kubieke meters nodig om in te wortelen!

 • Om deze onderdelen in een veelal stedelijke omgeving op orde te houden zijn er vaak maatregelen nodig…

  Dit kan zijn, het bemesten van de groeiplaats. Hiermee bevorder je de voedingstoffen, vochtopname en zuurstofhuishouding. Dit kan vloeibaar, oppervlakkig of in de diepte. Ook bestaan er vele verschillende materielen. Wij werken vaak met combinaties van meststoffen. Bij bomen in stress of te planten bomen wordt er gebruik gemaakt van een vloeibare meststof. Rondom de wortels mengen we schimmeldominante humuscompost door de grond. De bovenlaag wordt vaak oppervlakkig bemest met onder andere gecomposteerd structuurmateriaal, gecomposteerde snippers, gecomposteerde snippers in combinatie met paardenmest en bosstrooisel.

  Daarnaast werken wij met de beluchtingmethode om zo verdichting tegen te gaan. Met deze methode kunnen ondoorlatende lagen doorboord worden.

  Om de doorwortelbare ruimte te vergroten zijn er in het stedelijk gebied vele mogelijkheden. Van duurzame en prijzige oplossingen tot simpele voordelige oplossingen.